På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket föreslår en förenklad kontroll av serietillverkade hus

Granskad:

Boverket har haft i uppdrag från regeringen att lämna förslag om en förenklad process för kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Boverket har utrett frågan i nära samarbete med bransch och myndigheter. Den 29 september lämnade vi resultatet av uppdraget till regeringen genom rapporten "En mer förutsägbar process – förenklad kontroll av serietillverkade hus".

Bakgrunden till uppdraget är att kommunerna i Sverige tolkar byggreglerna på olika sätt. Serietillverkare och byggherrar menar att detta försvårar uppförandet av seriebyggda hus genom att samma byggnad kan bedömas olika i olika kommuner. Detta får både ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser.

Boverkets svar på regeringsuppdraget är att föreslå två alternativa lösningar som kan genomföras var och en för sig eller tillsammans. Båda förslagen bygger på principen att bedömningar av de tekniska egenskapskraven inför startbesked inte längre görs av kommunerna.

De förslag som presenteras är:

  • certifierad sakkunnig
  • certifierat byggprojekteringsföretag.

Båda alternativen är frivilliga och kompletterar dagens system.

Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05) ska i sitt arbete bland annat ta del av resultatet från detta regeringsuppdrag. Genomförandet av Boverkets olika förslag kan komma att påverkas av kommitténs arbete.

Certifierad sakkunnig

Boverkets förslag med certifierade sakkunniga innebär att delar av de uppgifter som i dag ligger på byggnadsnämnderna överförs till certifierade sakkunniga. De sakkunniga får en utökad roll att kontrollera projekteringen av bostäder utifrån de krav som de är certifierade för. Den bedömning som de sakkunniga gör i ett sakkunnigintyg ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt PBL.

Certifierat byggprojekteringsföretag

Boverkets förslag med certifierade byggprojekteringsföretag innebär en möjlighet för byggherren att låta ett certifierat byggprojekteringsföretag utföra projekteringen. Genom att ett certifierat byggprojekteringsföretag utför projekteringen i ett byggprojekt kan den byggnad som projekteras antas komma att uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav. De bedömningar som redovisas i projekteringshandlingarna ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt PBL eftersom de gjorts av ett certifierat byggprojekteringsföretag. Det innebär att certifieringen ersätter de bedömningar som byggnadsnämnderna gör idag inför startbeskedet.

Tillämpningsområde

Boverket har bedömt att det inte finns några skäl att avgränsa förslagen till att endast omfatta seriebyggda hus. Tvärtom anser Boverket att båda förslagen med fördel kan tillämpas för all nybyggnad av bostäder.

Båda förslagen berör kontroll av projektering som genomförts fram till startbesked. Det handlar inte om kontroller i byggfasen, på fabrik eller på plats. Förslagen innebär inte heller krav på tredjepartskontroll.

Båda förslagen förutsätter att utformningsdelen av krav på lämplighet för sitt ändamål och krav på tillgänglighet och användbarhet flyttas från att prövas vid bygglov till att vara tekniska egenskapskrav som behandlas under byggprocessen som inleds med startbesked.

Mer information

I "Relaterad information" finns en länk till rapporten "En mer förutsägbar byggprocess" som är Boverkets svar till regeringen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen