På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om undersökningen

Granskad:

Boverket fick 2006 i uppdrag av regeringen att, med hjälp av besiktningar och enkäter, genomföra en rikstäckande undersökning om förhållanden i byggnader. Uppdraget redovisades i Rapporten "Så mår våra hus - Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m.", som lämnades till regeringen 2009.

Under 2007 till 2008 genomförde Boverket en rikstäckande undersökning av byggnaders energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI). Besiktningar och mätningar genomfördes i cirka 1 800 byggnader i 30 kommuner.

Boende i bland annat de besiktigade bostadshusen har svarat på enkäter om hur de upplever inomhusmiljön och lämnat uppgifter om sin hälsa. Fokus lades på att få fram underlag om skador och bristande underhåll samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Resultaten låg till grund för Boverkets rapport till regeringen.

Vad visade undersökningen?

Undersökningen visade bland annat att buller var den miljöstörningar som  påverkade flest människor. Fukt och mögel upptäcktes ofta vid besiktningarna. Men det var relativt få husägare som svarade att de hade besvär av fukt och mögel.

Skadorna är vanligare i småhus

Det var vanligare med byggskador i småhus än i flerbostadshus. De flesta skador och bristande underhåll som registrerades bedömdes inte som allvarliga.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen