På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så mår våra hus

Granskad:

Boverket fick år 2006 i uppdrag av regeringen att med hjälp av besiktningar, mätningar och enkäter ta fram en uppdaterad beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet. I "Relaterad information" finns en länk till regeringsuppdraget.

En rikstäckande undersökning av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI) genomfördes under åren 2007–2008. Fokus lades på att få fram underlag om skador och bristande underhåll, särskilt skador orsakade av fukt och mögel, samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Resultaten låg till grund för Boverkets rapport till regeringen, "Så mår vara hus – Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning"

Rapporter från projektet

Huvudrapporten "Så mår våra hus – Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." överlämnades till regeringen i september 2009. Ett antal fördjupningsrapporter har tillkommit sedan dess.

Du hittar en länk till Boverkets öppna data i "Relaterad information".

Hur genomfördes undersökningen?

Undersökningen genomfördes genom besiktningar och mätningar i cirka 1 800 byggnader uppförda före 2006. Ett urval av de boende i bland annat de besiktigade byggnaderna fick dessutom besvara enkäter om hur de upplevde inomhusmiljön och lämna uppgifter om sin hälsa.

Urvalet av byggnader gjordes så att de representerade hela det svenska byggnadsbeståndet. Närmare information om urvalet finns i rapporten "Statistiska urval och metoder i Boverkets projekt BETSI", se länk i "Relaterad information".

Besiktningarna baserades på tre olika besiktningsprotokoll; småhus, flerbostadshus och lokaler. Till varje protokoll fanns en instruktion. Enkäterna var av fem slag, varav två för byggnader och tre för personer i olika åldrar. I "Relaterad information" finner du länkar till dessa protokoll och enkäter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen