Så mår våra hus

Boverket fick år 2006 i uppdrag av regeringen att med hjälp av besiktningar, mätningar och enkäter ta fram en uppdaterad beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet. I relaterad information finns en länk till regerinsuppdraget.

En rikstäckande undersökning av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI) genomfördes under åren 2007–2008. Fokus lades på att få fram underlag om skador och bristande underhåll, särskilt skador orsakade av fukt och mögel, samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Resultaten låg till grund för Boverkets rapport till regeringen, "Så mår vara hus – Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning"

Rapporter från projektet

Huvudrapporten "Så mår våra hus – Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." överlämnades till regeringen i september 2009. Ett antal fördjupningsrapporter har tillkommit sedan dess.

Du hittar en länk till Boverkets öppna data i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej