På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket har föreslaget åtgärder för att säkerställa att reglerna följs vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare

Boverket fick i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som ska säkerställa att kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler följs vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare.

Uppdraget syftade inte till att Boverket skulle föreslå ändringar av kraven. Uppdraget rapporteras i december 2017.

Resultatet

Boverket har föreslagit de två åtgärderna utökad anmälningsplikt och skrotningspremie. Båda åtgärderna kan genomföras var för sig eller tillsammans. Åtgärderna kan endast genomföras efter beslut från regeringen.

Mer information

Rapporten, som är resultatet av uppdraget, "Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleändringar" kan du läsa mer om i "Relaterad information".

Uppdraget från regeringskansliet kan du läsa mer om i "Relaterad information".

Tidigare arbete av Boverket på området om effektivare samhällsbyggnadsprocess kan du läsa om i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej