På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utveckling och förvaltning av BBR – Skugg-BBR

Boverket har tagit fram en Boverksintern experimentversion av BBR som kallas för Skugg-BBR. Målsättningen med experimentversionen är att pröva nya förslag till regler för att uppnå regelförenkling genom tydligare och bättre kontrollerbara föreskrifter.

Utöver de förenklingar av reglerna i BBR som genomförts sedan 2014 har Boverket också arbetat med två regelförenklingsprojekt. Det första projektet omfattade en förstudie med problemställningar, analyser och förslag till övergripande förbättringar av byggreglerna. Projektet resulterade i en manual för ta fram en så kallad Skugg-BBR. Med Skugg-BBR avsågs en intern experimentversion av BBR.

Det andra projektet omfattar själva framtagandet av en Skugg-BBR. Resultatet av Skugg-BBR har granskats både externt av konsultföretag och internt på Boverket. De tekniska egenskapskraven får ett mer positivt mottagande medan många synpunkter framförs avseende utformningskrav, tillgänglighet och bostadsutformning. Av granskningen framkommer att det har blivit tydligare och enklare att följa reglerna men resultatet blir detsamma som idag vad avser kostnader och kvalitet. Tolkningsmöjligheterna ökar med färre allmänna råd och regler för kontroll behöver utredas mer.

Projektet redovisas i promemorian "Utveckling och förvaltning av BBR – Skugg-BBR". Promemorian innehåller också förslag på vilka förändringar som är lämpliga att föra vidare i ett fortsatt översynsarbete. Du hittar promemorian om Skugg-BBR under Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej