På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförda regelförenklingar i BBR och EKS

Granskad:

Boverket har genomfört ett flertal ändringar i BBR och EKS i syfte att förenkla reglerna och underlätta byggande.

Ändringarna har bland annat medfört nya och tydligare kravnivåer vid ombyggnad och annan ändring av byggnader. Möjligheten har också ökat att bygga mer yteffektiva bostäder genom att tillåta överlappande funktioner. Vidare har krav på plats för parsäng flyttats till allmänt råd och hemarbete har tagits bort och mindre utrymme för matlagning och förvaring godtas Det har förtydligats att det inte krävs utrymme för separat tvättmaskin och torktumlare intill varandra, utrymme för kombimaskin är tillräckligt. Avsteg får också göras från gällande bullerkrav i vissa utrymmen för personlig hygien så att installation av värmepump i hygienutrymmet möjliggörs.

Här utöver har möjligheten att dela hygienrum, kök och rum för samvaro ändrats till att gälla alla bostäder för en person.

En del av ändringarna i BBR skedde den 1 juli 2014 och därefter gjordes ytterligare förenklingar den 1 juli 2016.

Du hittar en promemoria om genomförda regelförenklingar i BBR och EKS i "Relaterad information".

Fler, billigare och bättre bostäder – Är det möjligt genom att förenkla reglerna?

Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har låtit genomföra en studie om det genom att förenkla reglerna går att bygga fler, billigare och bättre bostäder. Syftet med studien var att belysa hur dagens byggregler kan vara hämmande för bostadsbyggandet genom krav som driver upp kostnaderna.

För att belysa problemet har man utgått från en planerad bebyggelse utanför Stockholm som är klar för bygglov. Sedan ha en jämförelse genomförts med ett nytt förslag där avsteg har gjorts från regler om buller, dagsljusinsläpp, tillgänglighet och avskiljbarhet i bostäder. Även kostnadsbedömningar avseende garagelösningar och markanpassningar har genomförts. Undersökningen redovisar att med avsteg från reglerna kan antalet bostäder öka med 40 procent och produktionskostnaden minska med 20 procent.

Du hittar SBUF:s rapport i "Relaterad information".

Genomförda regelförenklingar i EKS

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) har i en rapport från 2015 påtalat att övergången från tidigare konstruktionsregler (BKR) till eurokoderna och EKS medfört ökade materialmängder och ökade byggkostnader.

Vid den senaste ändringen av EKS som började gälla den 1 januari 2016 genomfördes ett flertal ändringar med syftet att minska kostnaderna i de delar där införande av eurokoderna kan ha lett till fördyringar. Sådana ändringar omfattar bland annat minimiarmering i betongkonstruktioner, tryck vinkelrätt mot fiberriktningen för träkonstruktioner, stålkonstruktioner för traversbanor och partialkoefficienter för pålars bärförmåga.

Du hittar SBUF:s rapport i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen