På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nordiskt perspektiv

Granskad:

Olika byggregler i de nordiska länderna är ett hinder som bland annat försvårar och fördyrar byggandet. Här redovisas tre rapporter som beskriver situationen och föreslår åtgärder.

Nordiskt samarbete

Boverket initierade 2015 ett nordiskt projekt för harmonisering av nordiska byggregler när det gäller tillgänglighet. Arbetet bedrevs på tjänstemannanivå.
Projektet kom fram till att det finns stora utmaningar om man skulle harmonisera de nordiska tillgänglighetsreglerna. Det krävs politiska beslut för att få igång en sådan harmonisering. Att harmonisera tillgänglighetsreglerna i de nordiska länderna är inte någon lätt uppgift. Det beror bland annat på att grundregelverken ser olika ut. Det är inte samma system för kontroll, tillsyn och sanktioner.

Exempel på skillnader mellan de nordiska ländernas regler är att det i alla länder utom Danmark finns krav på tillgänglighet inne i den enskilda lägenheten samt att kraven på tillgänglighet inne i enskilda bostäder skiljer sig åt mellan de övriga nordiska länderna.

Slutsatserna från projektet är att en harmonisering kräver politiskt beslut i de nordiska länderna. Det måste finnas en politisk vilja att harmonisera. Det krävs också finansiering till en gemensam nordisk forskning för aktuell kunskap om tillgänglighet i bostäder som underlag till harmonisering. Inrätta också en fast arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta med regelharmonisering.

Du hittar rapporten "Nordiskt samarbete för harmonisering av byggregler om tillgänglighet" under Relaterad information.

Pågående utredning om nordiska regler

Regeringen har i ett 22-punktsprogram tagit fram ett flertal förslag för att snabbt öka bostadsproduktionen. Punkt 5 i programmet resulterade i att Boverket fick i uppdrag att ge förslag på hur en enhetlig kontroll av egenskaper hos serietillverkade hus kan utformas.

Som en del inom detta regeringsuppdrag fick ett konsultföretaget i uppdrag att utreda vilka åtgärder Danmark, Norge och Finland vidtagit för att underlätta ett repeterbart byggande med prefabricerade hus. Utredningen ska visa hur, och vid vilken tidpunkt i byggprocessen, som prövning och kontroll av byggnaders utformning och tekniska egenskaper genomförs. Det ska också klargöras om länderna gör skillnad vid tillståndsgivning och kontroll för de fall en byggherre vill bygga ett likadant hus som man tidigare byggt och som är kontrollerat och godkänt mot samhällets krav.

Du hittar rapporten om " Kartläggning av regelverk i norden gällande kontroll av egenskaper hos seriebyggda hus" under Relaterad information.

Rapport från NBO Housing Nordic

NBO Housing Nordic, som är en samarbetsorganisation för kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer i Norden, lämnade 2016 rapporten "Med gemensamma regler bygger vi billigare!". I rapporten framförs att det i praktiken är omöjligt att bygga samma hus i två nordiska länder och att regelverken skiljer sig allt för mycket åt. Främst menar man att det är kraven på tillgänglighet och brandskydd som ställer till problem. Men även planlösningar och mätmetoder för energiförbrukning skiljer sig åt.

Du hittar rapporten " Med gemensamma regler bygger vi billigare!" under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen