På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av byggprocessen och materialval

Boverket har föreslagit att år 2020 ska livscykelperspektivet vara en utgångspunkt för all ny- och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse.

Det finns behov av att staten tar ledningen i arbetet med klimatpåverkan om takten på miljöarbetet inom byggsektorn ska öka. Drivkrafterna är små i Sverige att tillämpa livscykelberäkningar för att minska byggandets miljöpåverkan i dagsläget.

I Boverkets förstudie om klimat- och miljöanpassade byggregler konstaterades att bygg- och fastighetssektorn står för betydande miljöpåverkan, mellan 4-33 procent av samhällets miljöpåverkan enligt Boverkets miljöindikatorer.

Bild som visar miljöindikatorer 2014
Boverkets miljöindikatorer som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan av samhället. Källa och illustration: Boverket

Miljöindikatorerna visar också att cirka 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser under 2014 kom från nybyggnad och ombyggnader. Medan cirka 30 procent kom från uppvärmning av byggnader.

Du hittar Boverkets rapporter om förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv i "Relaterad information". Här finns även en länk till Boverkets miljöindikatorer.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej