På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

Granskad:

Regeringen gav under 2017 Boverket i uppdrag att kartlägga omfattningen av fel, brister och skador i byggsektorn.

Flera statliga utredningar och genomförda forskningsprojekt har under de senaste tjugo åren funnit att det finns betydande fel, brister och skador i byggsektorn. Tillgången till nationell statistik är begränsad. Boverkets kartläggning är ett försök att ge en bild och en saklig beskrivning av de fel, brister och skador som finns inom byggsektorn.

Av kartläggningen framkommer att det i första hand är vatten och fukt som dominerar problembilden. Ett vanligt förekommande problem är att klimatskalet är otätt, så att byggnaderna inte skyddas från inträngande vatten.

Tidsbrist och bristande kompetens eller resurser inom den egna organisationen är de dominerande orsakerna till att fel, brister och skador uppstår. Det gäller i såväl planerings- och projekteringsskedet som under själva produktionen.

Tolkningen av lagar och regler upplevs inte som en avgörande orsak till att fel, brister och skador uppstår. I undersökningen framkommer däremot synpunkten att det nuvarande kontrollsystemet är bristfälligt. Det är framför allt egenkontrollerna enligt PBL som anses vara verkningslösa.

Du hittar rapporten " Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen