På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur Boverkets målgrupper använder och uppfattar BBR

Boverket har låtit ett undersökningsföretag ta reda på hur våra viktigaste målgrupper använder och uppfattar våra regler. Undersökningens syfte har varit att identifiera problemområden inom BBR samt ge en fördjupad bild av dessa problemområden.

Målgrupper för undersökningen har varit personer som i stor utsträckning arbetar med BBR. De målgrupper som deltagit i undersökningen är bl.a. arkitekter, konstruktörer, VVS-projektörer, byggprojektörer, brandkonsulter, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, byggchefer, ansvariga på privata och kommunala fastighetsbolag, funktionskontrollanter (OVK) och kontrollansvariga (KA).

Undersökningen har genomförts i två delar från november 2015 till maj 2016.

Sammanfattning av undersökningen

Det finns inget stort missnöje kring BBR utan det är ett regelverk som fungerar väl även om det finns ett antal problem och förbättringsområden att ta hänsyn till vid framtida utveckling.

Funktionskraven skapar möjlighet till flexibilitet och individuella lösningar men bidrar också till otydlighet och ett stort tolkningsutrymme.

Det efterfrågas råd, stöd, handböcker och mer konkreta exempel på hur kraven ska tolkas för att effektivisera och förenkla för samtliga parter.

Målgrupperna efterfråga även bättre presentation av innehållet som förklarar och är ett bra komplement till funktionskraven.

Användarna vill dessutom ha bättre information när ändringar i BBR sker samt att ändringarna tydligare markeras.

Du hittar undersökningen om BBR i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej