På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

I regleringsbrevet för 2017 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna och lämna förslag på åtgärder för att styra mot ett mer hållbart byggande med användandet av hållbara material.

Boverket föreslår fyra nya styrmedel för minskad klimatpåverkan i byggprocessen. Förslagen i sig bedöms ge en begränsad effekt på klimatutsläppen från bygg- och fastighetssektorn, men ger en grund för att vidare utreda mer kraftfulla styrmedel.

Förslag 1: Information om livscykelanalyser för byggnader
Förslag 2: Klimatdeklaration för byggnader
Förslag 3: Myndigheters arbete med att minska klimatutsläpp från byggnader
Förslag 4: Kriterier för livscykelanalyser vid offentlig upphandling

I rapporten beskrivs ytterligare tre styrmedel som Boverket bedömer kommer att leda till lägre klimatpåverkan från byggnader. Om dessa styrmedel övervägs måste de juridiska aspekterna utredas noggrant, liksom lämpligheten. Dessutom måste grundförutsättningar såsom tillförlitliga metoder och klimatdata för byggprodukter finnas på plats.

Du hittar rapporten " Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan" i Relaterad information.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej