På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fastighetsbolagens syn på BBR

Granskad:

Boverket har låtit ett undersökningsföretag ta reda på hur våra viktigaste målgrupper använder och uppfattar BBR. Fastighetsbolag upplevde att det fanns krav i BBR som kunde hindra bostadsbyggande.

Fördjupad undersökning av fastighetsbolagens syn på BBR

En fördjupad undersökning har genomförts som syftar till att få en djupare insikt i vilka krav i BBR som fastighetsbolagen anser är högt ställda samt på vilket sätt de påverkar fastighetsbolagens byggande. Undersökningen omfattar 21 djupintervjuer med 12 kommunala samt 9 privata fastighetsbolag.

Undersökningen har genomförts under november - december 2016.

Vad hämmar bostadsbyggandet

De faktorer som primärt hämmar bostadsbyggandet är bristen på planlagd mark, långa planprocesser, samt konjunkturläget. BBR upplevs fungera väl och fastighetsägarna anser att det inte främst är regelverket i sig som skapar hinder för byggande i Sverige. Dock kan skillnaden i tillämpningen av BBR ställa till  problem för fastighetsbolagen. De kommunala särkraven som går utöver kraven i BBR kvarstår som ett problem trots att dessa inte ska tillämpas, vilka är hämmande och skapar olika förutsättningar i olika delar av landet.

Av de krav som finns i BBR är det främst inom områden som tillgänglighet, bostadsutformning samt buller som det är synpunkter på att dessa kan upplevas hämmande. Ett exempel är kravet att samtliga bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Faktorer som kan stimulera byggandet ytterligare är bland annat lättnader i tillgänglighetskrav och ljudkrav, samt begränsningar i möjligheten att överklaga bygglov.

Du hittar undersökningen om fastighetsbolagens syn på BBR i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen