På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Undersökning om eurokoder

Granskad:

Boverket har låtit genomföra en undersökning om hur väl känt det är att de till svenska översatta konstruktionsstandarderna, "eurokoderna", är fritt tillgängliga. Undersökningens målgrupp var byggnadskonstruktörer som i sitt yrke använder Boverkets konstruktionsregler EKS med tillhörande eurokoder.

Fritt tillgängliga eurokoder

De europeiska konstruktionsstandarderna "eurokoderna" ges i Sverige ut av SIS – Swedish Standards Institute. Det finns totalt cirka 80 eurokoder. Den svenska översättningen av eurokoderna är fritt tillgänglig för den som är verksam i Sverige.

Boverket ville med en denna undersökning få svar på i vilken utsträckning det är känt att eurokoderna kan laddas ner kostnadsfritt och om det har utnyttjats av konstruktörerna.

Eurokodhelpdesk

Samtidigt utvärderades också SIS helpdesk för eurokoderna som Boverket medfinansierar tillsammans med andra myndigheter. Till helpdesken kan man ställa frågor om eurokoderna och Boverkets konstruktionsregler EKS.

Resultatet av undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan den 9 januari och 7 februari 2017. Totalt genomfördes 150 intervjuer.

Övervägande delen av de konstruktörer som intervjuats känner till att eurokoderna finns på svenska och kan laddas ner från SIS webbplats. Dock känner endast två av tre till att eurokoderna kan laddas ner kostnadsfritt. Många har betalat för eurokoderna.

En majoritet av konstruktörerna tycker det är bra om ändringar och rättelser som kommer i separata standarder arbetas in i huvudstandarden.

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade konstruktörerna känner till SIS helpdesk för eurokoderna, där man kan få hjälp med frågor om eurokoderna. Få använder sig dock av helpdesken för att ställa frågor eller söka svar.

Du hittar rapporten om eurokoderna och SIS helpdesk för eurokoderna, samt en länk till helpdesken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen