På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggreglernas effekt på byggkostnaderna 1995-2011

Granskad:

SABO och Bostadsbolaget i Göteborg lätt undersöka byggreglernas påverkan på byggkostnaderna under åren 1995 till 2011. Utredningen inriktade sig på nybyggnad av hyresbostäder i de större städerna. Undersökningen omfattar BBR 94 (BFS 1993:57) fram till BBR 19 (BFS 2011:6) som trädde i kraft 1 jan 2012.

Produktionskostnaden mellan 1995-2001

År 1995 var produktionskostnaden 14 000 kr/m2 BOA i Stockholm och 11 000 kr/m2 i södra Sverige. År 2002 hade kostnaderna ökat till 29 000 kr respektive 14 500 kr. Den stora ökningen på 15 000 kr i Stockholm går inte hänföras till byggreglernas utveckling eftersom ökningen i Södra Sverige bara var 3 500 kr. Erfarna projektörer bedömer att byggreglernas utveckling mellan åren 1994 och 2011 har haft en kostnadseffekt på 1 500 – 1 750 kr/m2 BOA.

Undersökningen pekar på andra faktorer som har haft mycket större påverkan på byggkostnaderna än byggreglernas utveckling, speciellt i storstäderna. Exempel på sådana faktorer är hushöjd, mindre lägenhetsyta, dyra garagelösningar, höga priser på byggrätter och ökade entreprenörskostnader. Även marknadsläget anges vara av stor betydelse. Historiskt sett är priserna låga i lågkonjunkturer medan de stiger snabbt i en högkonjunktur när efterfrågan på bostäder ökar.

Du hittar undersökningen om hur byggreglerna påverkat byggkostnaderna i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen