På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggregler – en historisk översikt från BABS till BBR

Granskad:

En ny byggnadsstadga trädde i kraft den 1 juli 1960 där man i första hand strävade efter att få enhetliga byggnadsbestämmelser för hela landet. De lokala byggnadsordningarna slopades.

De första anvisningarna till 1947 års byggnadsstadga var BABS 46 och BABS 50 som publicerades av Kungliga Byggnadsstyrelsen. En ny byggnadsstadga trädde i kraft 1960 och innebar mer enhetligare byggnadsbestämmelser för hela landet. De lokala byggnadsordningarna slopades och BABS 50 ersattes av BABS 60.

Svensk byggnorm, SBN

Den 1 januari 1968 ersattes BABS 60 av Svensk Byggnorm 67 som publicerades av Statens planverk. Man strävade efter att utforma föreskrifterna som funktionskrav och att samordna alla bestämmelser som berörde husbyggandet. Flera tillägg och ändringar (supplement) gavs ut.

Boverkets nybyggnadsregler, NR

I slutet av 1980-talet genomfördes ett arbete på Statens planverk med att utveckla mer funktionsbaserade krav och enklare byggregler. Resultatet blev Boverkets nybyggnadsregler, NR, som ersatte tidigare Svensk byggnorm.

Boverkets byggregler, BBR

Den 1 januari 1994 trädde Boverkets byggregler, BBR, i kraft som tillsammans med Boverkets konstruktionsregler, BKR, ersatte Boverkets tidigare nybyggnadsregler, NR. BBR var en vidareutveckling av NR som var ett första försök att till mer funktionsbaserade krav jämfört med tidigare krav i Svensk byggnorm, SBN. Avsikten med funktionskrav är att främja den tekniska utvecklingen och billigare byggande genom att tillåta olika lösningar för att uppnå en föreskriven funktion.

BBR har ändrats vid flera tillfällen. Under åren 2006 till 2008 genomfördes omfattande ändringar i samtliga avsnitt i BBR. Främsta skälet till ändringarna var att utveckla bättre verifierbara funktionskrav. För att underlätta tillämpningen av BBR gav Boverket i samma veva ut en regelsamling för byggande. Förutom BBR innehöll regelsamlingen läsanvisningar och utdrag ur berörda lagar och förordningar.

Boverkets konstruktionsregler, BKR och EKS

Den 1 januari 1994 trädde Boverkets konstruktionsregler BKR i kraft som tillsammans med BBR ersatte Boverkets tidigare nybyggnadsregler, NR.

Den 1 januari 2011 ersattes BKR med Boverkets föreskriftsserie EKS som är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (1987:10) PBL, trädde i kraft den 1 juli 1987 och ersatte byggnadslagen och byggnadsstadgan. Samtidigt trädde plan- och byggförordningen (1987:383) PBF, i kraft.

En ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011 med tillhörande plan- och byggförordning (2011:338).

Du hittar en promemoria om en historisk översikt av byggregler från BABS till BBR 23 under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen