På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets byggregler och klimatanpassning

Granskad:

Byggreglerna och de tekniska egenskaper som påverkas av olika klimatparametrar, exempelvis nederbörd, relativ luftfuktighet, temperatur, vindhastighet etc., har översiktligt analyserats i denna rapport. För vissa tekniska egenskaper har klimatet betydelse. Det gäller främst inom avsnitten Bärförmåga, stadga och beständighet samt Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. Även för avsnitten Energihushållning och värmeisolering och Hushållning med vatten och avfall har klimatet betydelse vid verifieringen av att kraven uppfylls.

Slutsatsen av genomlysningen är att föreskrifter som är utformade som funktionskrav inte direkt påverkas av klimatförändringar. Däremot kan det behövas regler som anger vilka klimatdata som ska användas för att verifiera att funktionskraven uppfylls. Regler om sådana data saknas för vissa tekniska egenskaper, till exempel fukt och innemiljö. Klimatdata mot vilka reglerna ska verifieras kan därför behöva tas fram och befintliga och nya data behöver uppdateras med över tid om klimatet förändras.

Rapporten innehåller följande:

  • en översiktlig genomgång av plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF samt BBR och EKS för att undersöka om dessa regelverk är anpassade till eventuella framtida klimatförändringar.
  • en genomgång av de tekniska egenskaper i BBR och EKS som kan påverkas av klimatet och om dessa regler behöver revideras.
  • en behovsanalys av vilken klimatdata som kan behövas för att verifiera de tekniska egenskapskrav som kan komma att påverkas av ett förändrat klimat.

I Boverkets rapport Miljö- och klimatanpassade byggregler finns följande förslag till fortsatt arbete som rör klimatanpassning av byggreglerna:

  • Att Boverket undersöker byggreglerna för att se om de hanterar problem relaterade till kommande klimatförändringar på ett tillräckligt sätt så att skador på byggnaden inte påverkar människors hälsa och säkerhet negativt.
  • Att Boverket undersöker om klimatscenarier bör användas som underlag för att fastställa kravnivåer i byggreglerna.
  • Att Boverket utreder om det finns tillräckligt stöd i PBL och PBF för att i byggreglerna hantera framtida klimatförändringar.

Du hittar rapporten "Boverkets byggregler och klimatpåverkan" i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen