På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kunskapsunderlag Boverkets byggregler

Granskad:

Boverket har haft i uppdrag att fungera som expertstöd och bistå den utredning som hade till uppdrag att genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler med mera enligt kommittédirektiv 2017:22.

Översynen genomfördes av Kommittén för modernare byggregler som redovisade sitt uppdrag i slutbetänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68). Kommittédirektivet, slutbetänkandet och Boverkets remissvar på kommitténs förslag hittar du i ”Relaterad information”.

Här hittar du ett kunskapsunderlag som Boverket tog fram under åren 2015 - 2018 inför översyn av BBR och EKS samt Kommittén för modernare byggreglers uppdrag. Boverket gav bland annat ett undersökningsföretag i uppdrag att undersöka hur olika målgrupper använder och uppfattar reglerna. Du hittar också information om regelförenklingar i BBR och EKS som gjorts för att minska kostnader och bostadsareor. En historisk översikt av byggreglerna finns också liksom information om utredningar om byggregler och byggkostnader samt om en nordisk jämförelse av byggregler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen