På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Undantag från regler i tillfälliga anläggningsboenden

Granskad:

Regeringen beslutade i december 2015 om ändringar i plan- och byggförordningen (PBF), som går ut på att anpassningar och avsteg från de tekniska egenskapskraven och utformningskraven får göras i tillfälliga anläggningsboenden från och med den 1 januari 2016. Samtidigt gav regeringen Boverket i uppdrag att ta fram vägledning och föreskrifter om vilka undantag och avsteg som ska göras i tillfälliga anläggningsboenden utifrån de nya reglerna.

Regeringsuppdrag

Boverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram vägledning och föreskrifter beträffande i vilken utsträckning som de tekniska egenskapskraven och utformningskraven i fråga om tillfälliga anläggningsboenden ska anpassas och avsteg från kraven ska göras utifrån den ändring som skedde i PBF:s tredje kapitel från årsskiftet. Föreskrifterna skulle beslutas så snabbt som möjligt under första halvåret och uppdraget som helhet skulle rapporteras till Näringsdepartementet senast den 30 augusti 2016.

Boverkets arbete

Arbetet gavs hög prioritet och en särskild vägledning togs fram som publicerades den 10 februari 2016 och redovisades vid ett tillhörande webbseminarium. Föreskrifter och allmänna råd togs sedan fram under våren och började gälla den 1 juli 2016.

I samband med det slutredovisad Boverket också uppdraget till Näringsdepartementet, se "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen