På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljö- och klimatanpassade byggregler

Granskad:

Boverket har genomfört ett egeninitierat projekt om behovet av och förutsättningarna för att reglera miljö- och klimataspekter i reglerna för byggnader i ett livscykelperspektiv. Uppdraget omfattar fokusområdena livscykelanalys, ekosystemtjänster och klimatanpassning.

I Sverige behöver det byggas 700 000 nya bostäder fram till år 2025. Detta innebär en stor utmaning. Att då inte öka utan helst minska miljöpåverkan från byggandet och byggnader är en ännu större utmaning. Miljömålen anger riktningen i arbetet att minska miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn bidrar med betydande miljöpåverkan, inklusive förlust av ekosystemtjänster.

Boverket har i en förstudie som heter Miljö- och klimatanpassade byggregler tittat närmare på om det finns behov av att reglera byggnader ur ett livscykelperspektiv och med ökad hänsyn till miljö- och klimataspekter. Förstudien har haft tre fokusområden: livscykelanalyser, ekosystemtjänster samt klimatanpassning. En diskussion förs även om andra styrmedel än regler och om kriterier vid val av miljöpolitiska styrmedel.

I förstudien konstateras att det på sikt kan finnas behov av att införa ytterligare styrmedel när det gäller att minska miljöpåverkan från byggande/byggnader. Eftersom det redan finns en hel del för att styra mot miljömålen måste en analys av ytterligare styrmedel utgå från befintliga. Om det skulle vara lämpligt att reglera ytterligare kring miljö- och klimatanpassning så behöver det övervägas var en sådan reglering är lämplig. Miljöbalken med tillhörande regler är ett viktigt administrativt styrmedel inom miljöområdet. Kraven i byggreglerna är idag begränsad till användarnas och grannarnas hälsa och säkerhet, och handlar inte om allmänna eller globala miljöfrågor.

Boverket har beslutat att utifrån förstudien fortsätta pågående arbete med vägledning om ekosystemtjänster samt även att ta fram en idéskrift om LCA för byggnader. Även en vidareutveckling av Boverkets miljöindikatorer ska genomföras. Arbetet med att gå igenom och genomlysa byggregler kopplat till klimatförändringar bör ske på lite längre sikt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen