På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket lämnar förslag på regler om loggbok för vissa byggnader och anläggningar

Granskad:

Boverket har regeringens uppdrag att utreda vilka regler som ska gälla för dokumentering av byggprodukter i nya byggnader och anläggningar och som ska samlas i en loggbok. Med loggbokens hjälp ska man kunna spåra byggprodukter som ingår i byggnadsverk under hela livslängden.

Informationen i loggboken kan användas i förvaltningen, vid en eventuell sanering, vid ändring och rivning av byggnadsverk. Loggboken kan främja en effektivare återanvändning och återvinning och att byggprodukter cirkulerar i giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Boverket lämnar förslag på regler som bedöms överensstämma med rådande EU-rätt och som kan införas i närtid. Boverket lämnar dock till regeringen att avgöra vid vilken tidpunkt reglerna bör införas. Som tidigast anser Boverket att reglerna bör införas den 1 januari år 2021.

Krav på loggbok

Boverket föreslår att krav på loggbok gäller vid uppförande av nya byggnadsverk med vissa undantag. Boverket föreslår att byggnader med en bruttoarea över 1 000 kvadratmeter och anläggningar i form av vägar med en årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) över 2 000 fordon samt järnväg, spårvagn och tunnelbana ska omfattas av krav på loggbok. Byggnader som undantas skyldighet att upprätta loggbok är samma typ av byggnader som undantas krav på klimatdeklaration (se rapport under "Relaterad information"), och som även gäller för energideklaration.

Byggherren ska se till att loggboken upprättas och överlämnas till ny ägare. Ägaren av byggnadsverket ska se till att loggboken hålls uppdaterad under byggnadsverkets livslängd.

Loggbokens innehåll

Boverket föreslår att byggprodukter som stadigvarande ingår i byggnadsverk ska förtecknas i loggboken med vissa undantag.

Boverket föreslår att loggbokens innehåll omfattar följande uppgifter om byggprodukterna:

  • artikelinformation (tillverkare, identifikationskod, avsedd användning)
  • datum för loggning
  • säkerhetsdatablad, för kemiska produkter enligt Reach, artikel 31
  • information om kandidatämnen i varor enligt Reach, artikel 33
  • prestandadeklaration, om produkten är CE-märkt
  • mängd
  • placering (fritext).

För byggnadsverket ska det också finnas en sammanställning över byggnadsverkets kandidatämnen och det ska framgå i vilka byggprodukter och var i byggnadsverket de är placerade.

Övrigt

Boverket blir tillsynsmyndighet avseende krav på loggbok för byggnader och Transportstyrelsen får samma roll för anläggningar.
Boverket föreslag bör ses som ett första steg. Om dessa regler införs bör de åtföljas av en uppföljning och utvärdering efter att systemet har varit i bruk ett antal år. Det kan sedan ligga till grund för en justering av reglernas omfattning i ett andra steg.

Mer information

I "Relaterad information" finns en länk till rapporten "Dokumentationssystem för byggprodukter, regler om loggbok för vissa nya byggnader och anläggningar - Slutrapport" som är Boverkets svar till regeringen. Där finns också en länk till slutrapporten "Klimatdeklaration av byggnader Förslag på metod och regler – Slutrapport".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen