På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Komplettera utredning om konsekvenser av regler för rumsvärmare

Granskad:

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera utredningen om konsekvenser av Boverkets ändrade regler för rumsvärmare, bland annat vedspisar. Uppdraget är begränsat till att gälla begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder.

Boverket ska göra en kompletterande utredning av konsekvenser av Boverkets krav för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder. Boverket ska särskilt undersöka:

  • konsekvenser för enskilda
  • hur kulturhistoriska aspekter påverkas
  • hur miljö, klimat och hälsoaspekter påverkas
  • hur krisberedskapen påverkas
  • frågan om brandskydd
  • de nya reglernas betydelse i ett internationellt sammanhang
  • konkurrensaspekter
  • hur tillverkare och företag som handlar med begagnade rumsvärmare påverkas.

Boverket ska utreda vilka konsekvenser, såväl nyttor som kostnader, som de aktuella reglerna för med sig och hur dessa kan vägas mot varandra.

I regeringsuppdraget nämns riksdagens tillkännagivande för regeringen från den 19 juni 2018. Riksdagen tillkännagav att regeringen omgående bör vidta åtgärder som leder till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder återställs till vad som gällde före Boverkets beslut om ändring i myndighetens regler.

Enligt regeringsuppdraget ska Boverket inhämta synpunkter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens energimyndighet och Riksantikvarieämbetet. I övrigt ska Boverket vid behov ha en dialog med andra berörda myndigheter och relevanta aktörer.

Tidplan för Boverkets arbete

Regeringsuppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september 2019. Boverket planerar att vara färdiga med den kompletterande utredningen om konsekvenser i juni. Boverket avser att skicka ut rapporten för synpunkter under juni månad. Rapporten läggs ut på Boverkets webbplats och det finns möjlighet för alla intresserade att ta del av den och lämna eventuella synpunkter till Boverket.

Rapporten blev klar i slutet av maj månad. Rapporten var ute på remiss. Du hittar remissen under Relaterad information. Remisstiden gick ut den 9 augusti 2019.

Rapporten har lämnats över till Regeringskansliet. Du hittar rapporten under Relaterad information.

Översyn av reglerna

Regeringsuppdraget är begränsat till att undersöka konsekvenser av reglerna från 2017. Det handlar inte om att ta ställning till om reglerna bör ändras eller inte. Parallellt med arbetet med att fördjupat beskriva konsekvenser pågår därför på Boverket ett arbete med att se över om reglerna om rumsvärmare behöver ändras. I arbetet ingår inte enbart att titta på reglerna för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga byggnader. Arbetet inkluderar även att titta på reglerna för nya och begagnade rumsvärmare som installeras i byggnader som uppförs samt reglerna för nya rumsvärmare som installeras i befintliga byggnader.

Boverkets regler för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Du kan läsa mer om detta under Relaterad information.

Mer information och fördjupning

Under fliken "Fördjupning" finns en beskrivning av hur reglerna ändrades den 1 juli 2017.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen