På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Granskad:

Boverket har på uppdrag av regeringen utrett konsekvenserna av utökade krav på laddinfrastruktur för elfordon.

Bakgrund

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Vad egenskapskravet innebär för olika typer av byggnader preciseras i plan- och byggförordningen (PBF). När kraven ska börja tillämpas framgår också av PBL och PBF. De nya reglerna infördes efter ett tidigare regeringsuppdrag till Boverket om att utreda krav på laddinfrastruktur för elfordon vid ny- och ombyggnad enligt EU:s energiprestandadirektiv. Länk till rapporten från uppdraget som avslutades 2019 finns under "Relaterad information".

Regeringen har sedan gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av att ändra kravnivåerna i enlighet med ett förslag från regeringen. Kravnivåerna som har utretts återges översiktligt nedan:

För bostadshus 

  • Krav på ledningsinfrastruktur (förberedelse) för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser (istället för över tio).
  • Installation av laddningspunkter vid en femtedel av platserna (istället för inga krav).

För andra byggnader än bostadshus

  • Krav för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser (istället för över tio).
  • Ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser (istället för till en femtedel).
  • Installation av laddningspunkter vid en femtedel av platserna (istället för en laddningspunkt).
  • Motsvarade krav för ouppvärmda byggnader (istället för inga krav).

Utredningen av de ändrade kravnivåerna har särskilt belyst samhällsekonomiska konsekvenser och direkta och indirekta effekter för utsläppen av växthusgaser. Energimyndigheten har bistått Boverket med underlag och analyser som behövdes vid genomförandet av uppdraget och Naturvårdsverket har bistått Boverket med analyser av klimateffekter.

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet den 15 september 2020. Mer detaljer finns att läsa i uppdraget. Länk till uppdraget finns under "Relaterad information".

Nya regler för laddinfrastruktur

Boverket har även ett pågående arbete med att ta fram regler i form av föreskrifter och allmänna råd om hur kraven i PBF ska tillämpas. Boverkets uppdrag att utreda ändrade krav i PBF påverkar inte det pågående arbetet med att ta fram tillämpningsregler. Reglerna för exempelvis vilken typ av anslutningsdon som ska användas kommer att gälla även för eventuellt utökade kravnivåer. Mer information om arbetet med att ta fram regler finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen