På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att analysera reglerna om enkelt avhjälpta hinder

Granskad:

Boverket har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att analysera om reglerna för enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras.

Sedan år 2001 har det funnits krav i Plan- och bygglagen om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Reglerna gäller i publika lokaler och på allmänna platser, och det handlar om hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven är retroaktiva, de gäller alltså i befintliga byggnader och allmänna platser, oavsett om man gör några andra åtgärder eller ej.

Men fortfarande återstår många hinder. Boverket har därför fått i uppdrag att analysera om reglerna för enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras. Analysen ska innehålla en bedömning om reglerna för enkelt avhjälpta hinder är ändamålsenligt utformade.

Vidare ska Boverket göra en bedömning av behovet av att införa krav på tillsynsplan för byggnadsnämnderna motsvarande vad som i dag finns för länsstyrelserna och Boverket.

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 oktober 2018. Länk till rapporten "Analys av reglerna om enkelt avhjälpta hinder" finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen