På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av utökade krav för byggnader på laddinfrastruktur för elfordon.

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Vad egenskapskravet innebär för olika typer av byggnader preciseras i plan- och byggförordningen (PBF). När kraven ska börja tillämpas framgår också av PBL och PBF. De nya reglerna infördes efter ett tidigare regeringsuppdrag till Boverket om att utreda krav på laddinfrastruktur för elfordon vid ny- och ombyggnad enligt EU:s energiprestandadirektiv. Länk till rapporten från uppdraget som avslutades 2019 finns under relaterad information.

Regeringen har nu gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av att ändra kravnivåerna i enlighet med ett förslag från regeringen. Kravnivåerna som ska utredas återges översiktligt nedan:

För bostadshus 

  • Krav på ledningsinfrastruktur (förberedelse) för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser (istället för över tio).
  • Installation av laddningspunkter vid en femtedel av platserna (istället för inga krav).

För andra byggnader än bostadshus

  • Krav för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser (istället för över tio).
  • Ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser (istället för till en femtedel).
  • Installation av laddningspunkter vid en femtedel av platserna (istället för en laddningspunkt).
  • Motsvarade krav för ouppvärmda byggnader (istället för inga krav).

Utredningen av de ändrade kravnivåerna ska särskilt belysa samhällsekonomiska konsekvenser och direkta och indirekta effekter för utsläppen av växthusgaser. Energimyndigheten bistår Boverket med underlag och analyser som behövs vid genomförandet av uppdraget och Naturvårdsverket bistår Boverket med analyser av klimateffekter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 september 2020. Mer detaljer finns att läsa i uppdraget. Länk till uppdraget finns under Relaterad information.

Nya regler för laddinfrastruktur

Boverket har även ett pågående arbete med att ta fram regler i form av föreskrifter och allmänna råd om hur kraven i PBF ska tillämpas. Att Boverket nu har fått i uppdrag att utreda ändrade krav i PBF påverkar inte det pågående arbetet med att ta fram tillämpningsregler. Reglerna för exempelvis vilken typ av anslutningsdon som ska användas kommer att gälla även för eventuellt utökade kravnivåer. Mer information om arbetet med att ta fram regler finns under Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej