Inventeringen gör det lättare att planera för framtiden

I Sandviken inventeras tillgängligheten för samtliga flerbostadshus i kommunen. Tillsammans med befolkningsprognoser ger kartläggningen en helhetsbild av läget. Kunskap som sedan ska användas när kommunen beslutar om framtida investeringar och nybyggnationer.

Det var diskussionerna om kommunens befolkningsutveckling som startade det hela. Andelen äldre i Sandviken ökar stadigt. Om drygt tio år väntas närmare tio procent av invånarna vara över 80 år.
– Vi insåg att utvecklingen inte bara är en omsorgsfråga utan att vi också måste titta på bostäderna. Därför lyfte vi frågan till kommunledningsnivå, säger Åsa Edsvik på tekniska kontoret i Sandviken.

Hösten 2013 beslutade kommunledningen att inventera tillgängligheten i hela fastighetsbeståndet av flerbostadshus, och att kunskapen skulle användas när det fattas strategiska beslut som rör bostäder.
Det handlar bland annat om en investeringsplan för framtida vård- och omsorgsboende och ett bostadsförsörjningsprogram. Men kartläggningen är också värdefull i arbetet med översiktsplanen.
– Vi tittar mycket på vad vi kan bygga i framtiden. Ett parallellt spår är trygghetsboende där vi samarbetar med intresserade fastighetsägare. Nyligen påbörjades det första trygghetsboendet, så vi är på banan, säger Åsa Edsvik.

Inventeringen omfattar både det allmännyttiga bolaget Sandvikenhus, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar – sammanlagt 340 fastigheter med 9100 lägenheter.
– Vi skickade brev där vi berättade att inventeringen görs. Vi har inte gått in i husen utan tittar bara på tillgängligheten fram till entrén. Det har varit få reaktioner, men de vi fått är positiva. Alla fastighetsägare får ta del av resultatet och ser det nog som ett mervärde, säger Åsa Edsvik.

Att anlita en extern konsult för arbetet var mer eller mindre självklart.
– Vi är en relativt liten kommun och ville gärna genomföra inventeringen på kort tid. Med den här lösningen får vi också ett resultat som är lätt att kommunicera ut till fastighetsägare och politiker, säger Åsa Edsvik.
2300 entréer har inventerats och klassificerats i tre nivåer – tillgängligt med rullstol, tillgängligt med rullator och ej tillgängligt.

I inventeringsuppdraget ingår också att ta fram förslag på åtgärder för att öka tillgängligheten. En delrapport visar att närmare 1500 lägenheter kan göras tillgängliga för rullstol genom en så enkel åtgärd som att montera en ramp.
– Tanken är att äldre ska kunna bo kvar längre i sitt hem, då kan också utbyggnadstakten på vård- och omsorgsboende begränsas, säger Åsa Edsvik.

Den stora vinsten med inventeringen är att kommunen får en helhetsbild, men några större överraskningar har inte dykt upp.
– Nej, inte direkt. Vi hade en ganska god insikt om hur det ser ut. Men med inventeringen blev det tydligt att vissa bostadsområden måste åtgärdas snabbt – de har både en åldrande befolkning och brister i tillgängligheten, säger Åsa Edsvik.
Hennes råd till kommuner som står inför liknande projekt är att ta del av andras erfarenheter.
– Vi gjorde studiebesök i Luleå och inspirerades av deras arbete. Det är också viktigt att avsätta tillräckligt med tid. Även om man anlitar en konsult krävs en del arbete och samordning mellan berörda förvaltningar, säger Åsa Edsvik.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej