Inventering och åtgärder går hand i hand i Linköping

Många brister kan åtgärdas snabbt utan att det kostar en massa pengar. Det visar inventeringen av flerbostadshus i Linköping – ett pilotprojekt som fokuserar på att förbättra tillgängligheten med små medel.

– Vi har pratat mycket om vikten att inte bara ta reda på hur det ser ut utan också komma fram till åtgärder som är rimliga kostnadsmässigt. Mycket är ganska lätt att fixa – som dålig belysning och mindre nivåskillnader till ytterdörren, säger Karoline Hällgren, projektledare: tillgänglighet i Linköpings kommun.

Stödet från Boverket har gett kommunen möjlighet att komma i gång med arbetet att förbättra tillgängligheten i bostadsområden. Inventeringen görs i form av ett pilotprojekt och de flerbostadshus som valts ut är sådana som ska renoveras inom en snar framtid. Merparten är byggda mellan 1960- och 70-talen, totalt rör det sig om 1322 lägenheter.

Det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden ansvarar för inventeringen och har i sin tur anlitat en extern konsult. Utemiljön och entréer prioriteras och med hjälp av besiktningsprotokollet TIBB undersöks tillgängligheten fram till lägenheternas ytterdörrar.

Genom att områdesansvariga involveras i arbetet sprids kunskapen om tillgänglighetsfrågor internt i organisationen.
– Konsulten har en dialog med de områdesansvariga under hela processen, efter varje inventering har de möten där man går igenom resultatet, säger Karoline Hällgren.

En av erfarenheterna hittills är att bristande tillgänglighet ofta beror på okunskap. Ingen har tänkt på att mattställningen begränsar framkomligheten eller att dörröppnaren sitter för högt upp.
– Förhoppningsvis väcker det här projektet tankar på bättre lösningar. Kunskapen kan också användas vid projektering av nya bostäder. Då har man chans att göra rätt från början, säger Karoline Hällgren.
Men det är inte bara Stångåstaden som deltar aktivt i inventeringsarbetet. Kommunen i övrigt är i högsta grad engagerad. Projektplanen, som upprättades i ett tidigt skede, sätter ramarna för arbetet.
– Det gäller att hitta en modell för samverkan. I projektplanen är det tydligt vem som ska göra vad. Det underlättar när många parter är inblandade, säger Karoline Hällgren.
På samverkansmötena med konsulten deltar nyckelpersoner från flera områden – förutom representanter från bostadsbolaget även personer som jobbar med bostadsanpassning och tillgänglighet på allmän mark.
– Vi utbyter erfarenheter, bollar olika saker och hittar samverkanspartners. De olika rollerna i gruppen ger en större överblick över bostadsområdet, vi har nytta av varandra, säger Karoline Hällgren.

Linköpings kommun har sedan tidigare sett över tillgängligheten vid busshållplatser. Därför föll det sig naturligt att också inventera gångvägarna närmast de hus som ingår i projektet. Bland annat hittades ojämnheter i asfalten, ställen där kantnedsänkningar saknades och bänkar i dåligt skick.
– Det finns ett mervärde i att se inventeringen som en del av kommunens övriga tillgänglighetsarbete. Inte minst för den enskilda personen – det hjälper inte att busshållplatsen är tillgänglig om det är svårt att ta sig dit från bostaden. Allt tillgänglighetsarbete hänger samman, säger Karoline Hällgren.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej