Tre kommuner berättar om sina inventeringar av tillgängligheten

Ta del av tre kommuners berättelser om inventering av tillgängligheten flerbostadshusbeståndet. Genom att läsa om varför dessa kommuner inventerat, hur de har gått till väga och vad de ska använda inventeringen till kan du som fastighetsägare, tillgänglighetssamordnare, politiker eller medlem i funktionshinderrörelsen låta dig inspireras.

Trelleborg, Linköping och Sandviken är tre kommuner som fått stöd för att inventera den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus. Läs mer om deras erfarenheter av inventering i länkarna i vänsterspalten.

Totalt är det 47 kommuner som har fått ta del av 15 miljoner kronor som Boverket delat ut under 2014 och 2015. Det innebär att kommunernas kunskap om tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet har ökat och kommer fortsätta göra det även framöver.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej