Inventera tillgängligheten i flerbostadshus

Tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna delta i samhället på jämlika villkor. En inventering av tillgängligheten i flerbostadshus är en del av detta och ger kommunen kunskap om bostadsbeståndet. Här beskriver vi hur man kan göra en inventering, vad man vinner på att göra den, och möjligheten att söka ett ekonomiskt stöd för att genomföra en inventering.

En inventering av bostadsbeståndet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv kan ge svar på många viktiga frågor: Hur kommer behoven av tillgängliga bostäder att se ut i kommunen framöver? Hur många tillgängliga bostäder finns i kommunen? Vilka möjligheter finns i beståndet? Hur kan vi göra det lättare för invånarna att söka och få en tillgänglig bostad? Hur bör vi planera så att bostadsbeståndet fyller de behov av ett tillgängligt boende som finns?

En inventering är ett strategiskt arbete för en ökad kunskap om tillgängligheten i flerbostadshusen. Med den kunskapen kan kommunen utveckla sitt arbete med tillgänglighet och boendefrågor.

Handbok för att inventera

Du kan välja att läsa Boverkets handbok för hur en inventering av tillgängligheten i kommunens flerbostadshus kan gå till. Handboken finns som en översiktlig guide här på webbsidorna, eller som en handbok i form av pdf som finns att hitta under relaterad information.

Handboken innehåller en trestegsmodell och är ett förslag på hur kommunen kan arbeta med sin inventering. Modellen knyter samman inventeringens mål och syfte med lokala förutsättningar och stärker kommunens framtida strategiska arbete med tillgänglighet.

Använd inventeringens resultat i flera sammanhang

Resultatet av inventeringen kan användas som underlag inom flera områden:

  • Planering: kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt för att tillgodose behoven av fysisk tillgänglighet i flerbostadshusen.
  • Förmedling: kommunen har en träffsäker förmedling av lämpliga bostäder.
  • Förbättringar: kommunen prioriterar rätt bland de insatser som kan utföras, så att förbättringarna blir kostnadseffektiva och både boende och besökare gynnas av att rätt förbättring utförs på rätt plats.

Dessa tre möjligheter behöver inte konkurrera utan kan komplettera varandra i ett processinriktat arbete. Läs mer under artikelsidan "Vad kan inventeringen användas till?".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej