Karta med vindlastzoner

Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken referensvindhastighet som ska användas när dimensionerande vindlast bestäms. Det är kartan i Boverkets författningssamling (BFS 2011:10) EKS som gäller rent juridiskt.

Förklaringar till en karta med vindlastzoner. Illustration: Boverket
Förklaringar till kartan med vindlastzoner. Illustration: Boverket

Genom att zooma in på kartan kan du se kommungränser och centralort i respektive kommun.

Genom att klicka på kartan får du uppgift om referensvindhastigheten i meter per sekund på den plats där du klickar. Referensvindhastigheten är medelvärdet under 10 minuter uppmätt på 10 meters höjd och avser den vindhastighet som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.

Förutom referensvindhastighet är även typ av terräng viktig vid bestämning av dimensionerande hastighetstryck. Denna karta ger inga sådana uppgifter

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej