Karta med minimal lufttemperatur

Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken minimal temperatur en byggnad eller annat byggnadsverk kan behöva dimensioneras för. Det är kartan i Boverkets författningssamling (BFS 2011:10) EKS som gäller rent juridiskt.

En tabell med lägsta lufttemperaturer.
Tabellen visar vilka färger olika temperaturer har. Illustration: Boverket Boverket

Genom att zooma in på kartan kan du se kommungränser och centralort i respektive kommun.

Genom att klicka på kartan får du uppgift om maximal temperatur i grader Celsius. Temperaturen avser den minimala temperatur som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år. Lokalt i till exempel dalgångar kan lägre temperaturer förekomma.

Temperaturen avser lufttemperatur. Även strålning, förångning, kondensation och termisk tröghet kan påverka temperaturen hos konstruktionen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej