Karta med maximal lufttemperatur

Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken maximal temperatur en byggnad eller annat byggnadsverk kan behöva dimensioneras för. Det är kartan i Boverkets författningssamling (BFS 2011:10) EKS som gäller rent juridiskt.

Förklaringar till kartan med maximala lufttemperaturer. Illustration: Boverket
Förklaringar till kartan med maximala lufttemperaturer. Illustration: Boverket

Genom att zooma in på kartan kan du se kommungränser och centralort i respektive kommun.

Genom att klicka på kartan får du uppgift om maximal temperatur i grader Celsius. Temperaturen avser den maximala temperatur som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.

Temperaturen avser lufttemperatur. Även strålning, förångning, kondensation termisk tröghet etc. kan påverka temperaturen hos konstruktionen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej