Kunskapsunderlag för översyn av Boverkets byggregler

Boverket har i uppdrag att fungera som expertstöd och bistå den utredning som har till uppdrag att genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler med mera enligt kommittédirektiv 2017:22.

Kommittén har till uppgift att genomföra en systematisk och grundlig översyn av vissa kapitel i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler.

Här hittar du kunskapsunderlag som Boverket har tagit fram inför översyn av BBR och EKS. Boverket har bland annat låtit ett undersökningsföretag undersöka hur olika målgrupper använder och uppfattar reglerna. Du hittar också information om regelförenklingar i BBR och EKS som gjorts för att minska kostnader och bostadsareor. En historisk översikt av byggreglerna finns också liksom information om utredningar om byggregler och byggkostnader samt om nordisk jämförelse av byggregler.

Kunskapsunderlaget kommer att fyllas på efter hand.

Du hittar kommittédirektivet i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej