På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tydligare byggregler

Granskad: 

Ett problem när det gäller material och produkter i kontakt med dricksvatten är att det i huvudsak inte finns några specificerade gränsvärden eller metoder för att verifiera reglernas uppfyllnad. Bara ifråga om bly finns det preciserade regler. För att det ska bli lättare att veta vad som krävs för att uppfylla kraven i byggreglerna behövs det därför uppgifter om gränsvärden, vilka provningsmetoder som kan användas och hur provresultaten ska utvärderas.

För provning finns redan ett antal europeiska standarder. Dessutom finns de så kallade positivlistorna över godkända ämnen och legeringar, listor som tagits fram i 4MS-initiativet. Även om dessa listor inte är färdiga och även om medlemsstaterna ännu inte har kommit överens om någon gemensam lista bör det vara möjligt att redan nu använda delar av materialet som en utgångspunkt för att precisera kraven i BBR. Boverket planerar därför att utreda möjligheterna att ta fram tydligare regler där det framgår vilka gränsvärden och provningsmetoder som gäller samt hur provresultaten kan eller ska utvärderas.

Med tydligare regler blir det lättare för tillverkare, typgodkännandeorgan, konsumenter, byggherrar och förvaltare att veta vilka krav produkter i kontakt med dricksvatten måste uppfylla för att kunna användas i installationer för dricksvatten i byggnader, vattenverk och distributionsledningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen