På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Europagemensamma bedömningsgrunder

Granskad: 

Som nämns i avsnittet Samhällskrav på material i kontakt med dricksvatten finns det inga harmoniserade byggproduktstandarder för material i kontakt med dricksvatten. Det är därför inte möjligt för en konsument att köpa produkter för tappvatteninstallationer där väsentliga egenskaper för produktens användning framgår av en prestandadeklaration och CE-märkning. Att det saknas harmoniserade byggproduktstandarder för sådana produkter försvårar dessutom utbytet av varor mellan medlemsstaterna. Ett försök att ändå få till gemensamma bedömningsgrunder är det så kallade 4MS-initiativet inom EU. Målet för 4MS-initiativet är att ta fram gemensamma system för hur produkter ska provas, utvärderas och hur egenskaperna ska deklareras så att produkterna lättare kan säljas och köpas på den inre marknaden.

Arbetet har pågått sedan år 2007 och omfattar produkter inom tre materialområden

  • organiska material,
  • metalliska material och
  • cementbaserade material.

Syftet med systemet

Syftet med systemet är att reglera vilka produkter som får användas och att dessa produkter ska kunna försäljas fritt i de länder som accepterar systemet. Arbetet bedrivs av Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Boverket har för avsikt att undersöka möjligheterna att delta aktivt i detta arbete dels för att kunna påverka utfallet av arbetet, dels för att bedöma om systemet kan komma att utgöra en del av de svenska byggreglerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen