På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ordlista för klimatdeklaration

B

BIM
Digitala modeller av byggnader kallas byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM.
BBR
Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:6.
bruttoarena
Bruttoarea är summan av alla våningsplans yta och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Beräknas enligt SS 21054:2009 till och med 2020-03-17 därefter SS 21054:2020.
byggprodukter
Byggproduktsförordningen definierar begreppet byggprodukt som ”Varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk.”
byggskede
Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter, fram till att byggnaden står färdig. Byggskedet kan delas upp i produktskedet (A1-A3) och byggproduktionsskedet (A4, A5).
bärande konstruktionsdelar
Delar av byggnadens konstruktion som förutom sin egen tyngd också bär laster av olika slag.

G

generiska klimatdata
Data för resurs som är representativa för svenska förhållanden.

I

innerväggar
Väggar innanför klimatskärm som inte är bärande.

K

klimatpåverkan
Utsläpp och upptag av växthusgaser.
klimatskärm
En byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden med avseende på bland annat temperatur, ljud och fuktighet.

L

livscykelanalys
Förkortas LCA. Miljöbedömning av en produkts eller tjänsts hela livscykel.

M

modul
Används för att tydliggöra mer detaljerade delar av olika livscykelskeden enligt standarden SS-EN 15978, till exempel transporter till byggplats (modul A4) som en del av byggproduktionsskedet.

R

resurs
Material och energi.
resurssammanställning
Mängdsammanställning av material och energikrävande processer som utgör underlaget för att kunna ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

S

specifika klimatdata
Data för en specifik resurs eller för specifika förhållanden för byggnaden.
SS-EN 15804: SS-EN 15804:2012+A2:2019
Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler, europeisk standard för beräkningsregler för miljödeklaration av byggprodukter.
SS-EN 15978: SS-EN 15978:2011
Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda – Beräkningsmetod, europeisk standard för beräkning av miljöpåverkan från byggnader.

V

växthusgaser
Gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning.
Tillbaka till toppen