På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatdeklarationens omfattning och avgränsning

Granskad:
Byggskede i fem delar. Tre delar visar produktskedet och två delar visar byggproduktionsskedet.
Illustration: Infab

Byggnadens livscykel är uppdelad i byggskede, användningsskede och slutskede. Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om utsläpp av växthusgaser från byggskedet.

Byggnadens livscykel

De olika skedena i byggnadens livscykel delas i sin tur in i så kallade informationsmoduler som beskriver processerna under livscykeln. Modulerna gör att klimatpåverkan kan redovisas på ett likformigt sätt, vilket underlättar tolkningen av resultatet. Se figur nedan.

Byggnads livscykel i olika skeden där varje skede är uppdelad i underkategorier så kallade informationsmoduler.
De olika skedena i en byggnads livscykel har olika bokstavsbeteckningar, enligt den europeiska standarden SS-EN 15978 Hållbarhet för byggnadsverk, byggnaders miljöprestanda. Grönmarkerade delar ingår i klimatdeklarationen. Bild: Infab

Klimatdeklarationen ska redovisa klimatpåverkan från byggskedet

Klimatdeklarationen ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet fram till att byggnaden står klar. Byggskedet omfattar modulerna A1–A5 (råvaruförsörjning i produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet). Det är dessa moduler som ska beräknas och redovisas i en klimatdeklaration.

Byggskede i fem delar. Tre delar visar produktskedet och två delar visar byggproduktionsskedet.
Illustration: Infab

Det är naturligtvis värdefullt att beräkna hela byggnadens livscykel, men det är endast data för modulerna A1-A5 som ska redovisas i klimatdeklarationen.

Klimatdeklarationen ska göras per byggnad, vilket innebär att projekt där flera byggnader uppförs kommer att resultera i flera klimatdeklarationer. Det förutsätter att viss samlad redovisning från en arbetsplats eller ett projekt måste delas upp per byggnad.

Vilka delar av byggnaden omfattas?

Klimatdeklarationen ska omfatta byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar, hela byggnadens klimatskärm och icke-bärande innerväggar.

Klimatskärm är i detta sammanhang en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden när det gäller temperatur, ljud och fuktighet.

Bärande konstruktionsdelar är delar av byggnadens konstruktion som förutom sin egen tyngd också bär laster av olika slag.

Innerväggar är väggar innanför klimatskärm som inte är bärande.

Genom begränsningen till klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke-bärande innerväggar i förordningen omfattas inte markarbeten, installationer, fast inredning i en byggnad av reglerna. Enligt Boverkets förslag till föreskrifter så ingår inte heller invändiga ytskikt på byggnadens klimatskärm, invändiga ytskikt på bärande konstruktionsdelar och ytskikt på innerväggar i klimatdeklaration.

Mer vägledning kommer i den handbok för klimatdeklarationer som Boverket publicerar under hösten 2021.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen