På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Du som är byggnadsinspektör eller bygglovsgranskare

Granskad:
Ikon för kommun.
Illustration: Infab

Du som är byggnadsinspektör kommer att påverkas av kommande krav på klimatdeklaration i handläggningen av slutbesked. För att kunna få slutbesked enligt plan- och bygglagen krävs inlämnad klimatdeklaration. Du som bygglovshandläggare bör upplysa om kravet på klimatdeklaration i samband med beslut om bygglov.

Krav på klimatdeklaration för att bevilja slutbesked

Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader börjar gälla den 1 januari 2022. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med det datumet berörs.

Det införs även en ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL, som innebär att inlämnad klimatdeklaration införs som krav för att få slutbesked enligt PBL. Om byggherren inte har lämnat klimatdeklarationen i samband med slutbesked kan kommunen lämna ett interimistiskt slutbesked till dess att deklarationen är inlämnad hos Boverket.

Process byggskede, del 5, slutbesked är markerad.
De olika stegen i processen att ta fram en klimatdeklaration och vilka steg som särskilt berör byggnadsinspektörer. Illustration: Infab

För att kommunen ska kunna ge ett slutbesked måste byggherren visa att klimatdeklarationen har lämnats in till Boverket, alternativt gjort det sannolikt att byggnaden är undantagen krav på klimatdeklaration

Viktigt att byggherren får information vid beslut om bygglov

Vid handläggning av bygglov är det lämpligt att upplysa om kravet på klimatdeklaration i samband med beslut om bygglov. Frågan kan även tas upp som påminnelse vid tekniska samrådet inför startbesked. Kommunen kommer inte ha något ansvar att kvalitetsgranska klimatdeklarationerna utan det ansvaret ligger på Boverket. Boverket kommer att ta fram vägledning och informationsmaterial som kommunerna kan använda i sin kontakt med byggherren.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen