På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Viktiga aktörer som berörs av krav på klimatdeklarationer

Granskad:
Process byggskede. 1 planera, 2 Ta fram data, 3 beräkna, 4 redovisa, 5 slutbesked, 6 lagra, 7 tillsyn.
Steg i arbetet med att ta fram en klimatdeklaration och vilka aktörer som berörs i de olika stegen. Illustration: Infab

Det är byggherren som har ansvaret för att deklarationen upprättas och registreras hos Boverket men flera aktörer i byggprocessen kommer att beröras av den nya lagen.

Byggherren är ansvarig men kan delegera arbetsuppgifter

Byggherren kan välja olika arbetssätt för att uppfylla lagen. Ansvar för att ta fram underlag, räkna och rapportera kan delegeras i olika omfattning. Beroende på entreprenadform kan det också vara logiskt att låta entreprenören göra olika delar av arbetet. Även om delar av arbetet kan delegeras ligger alltid det formella ansvaret på byggherren att klimatdeklarationen uppfyller reglerna, att den lämnas in och att underlaget sparas i minst fem år.

Planera

Byggherren ansvarar för att planera hur arbetet med klimatdeklarationen ska läggas upp. Planeringen av en klimatdeklaration bör starta i tidigt skede, gärna samtidigt som planeringen av byggprojektet i övrigt börjar.

Ta fram data

I upphandling av byggentreprenörer och underentreprenörer bör det tydligt framgå vem som ansvarar för att ta fram nödvändigt underlag. De handlingar som tas fram fortlöpande i projektet bör vara anpassade så att det är möjligt att ta fram resurssammanställningen på ett enkelt sätt. Vilken data som ska tas fram beskrivs mer i detalj på sidan Beräkna klimatpåverkan.

Mer vägledning om resurssammanställningen, bland annat formatet på sammanställningen av underlagsdata, kommer i den handbok för klimatdeklarationer som Boverket publicerar hösten 2021.

Beräkna

Vid upphandling av byggentreprenör och eventuella konsulter ska det vara tydligt vem som ska ansvara för att genomföra beräkningen. Uppgifterna i klimatdeklarationen ska motsvara den färdiga byggnaden. Detta innebär att den slutliga beräkningen behöver göras sent i byggprocessen. Det är värt att poängtera att klimatberäkningar för olika produkt- och metodval kan användas för att jämföra klimatpåverkan redan i tidiga skeden och under hela processen för att uppnå det syftet med den nya lagen. För mer information om beräkningen, se sidan Beräkna klimatpåverkan. Boverkets klimatdatabas hittar du på sidan Klimatdatabasen.

Redovisa

Klimatdeklarationen ska registreras i Boverkets klimatdeklarationsregister. Den person som upprättar och rapporterar klimatdeklarationen för byggherrens räkning kallas för deklarant. Byggherren kan delegera detta ansvar inom den egna organisationen, till entreprenören eller till en konsult. Deklaranten intygar att uppgifterna som lämnas/registreras är korrekta, men det är byggherren som är ansvarig för innehållet.

Slutbesked

För att kommunen ska kunna ge slutbesked behöver byggherren uppvisa ett kvitto på att klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register. Kommunens roll beskrivs på sidan Byggnadsinspektörer.

Lagra

Byggherren ansvarar för att spara underlaget till klimatdeklarationen i fem år.

Tillsyn

Boverket ansvarar för tillsyn av klimatdeklarationerna. Byggherren ska vid Boverkets tillsyn kunna uppvisa dokumentation som legat till grund för klimatdeklarationen och som verifierar uppgifterna i den. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen