På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella ämnen för utredning

Granskad:

Här är en sammanfattning av vad som är aktuellt i byggskadefunktionens arbete. Har du inspel till funktionens arbete är du välkommen att lämna det via tipsformuläret, se länk i menyn.

Modern betong

I en kartläggning som Boverket gjorde år 2018 blev det tydligt att det råder osäkerhet och delade meningar om hur uttorkning sker i modern betong. Boverket har haft två seminarier med branschaktörer och bevakar utvecklingen genom dialog och medverkan i olika referensgrupper.

Låglutande tak, gårds- och terrassbjälklag

Enligt Boverkets kartläggning av fel, brister och skador, som gjordes 2018, och efterföljande dialoger, är ett vanligt fel att det läcker in i låglutande takkonstruktioner. Boverket utreder därför vilka de systematiska felen är.

Andra initiativ

I branschen pågår ständigt utvecklingsprojekt och initiativ för att förbättra kvalitet och effektivitet. Byggskadefunktionen kartlägger vilka andra initiativ som tangerar funktionens arbete för att kunna hitta synergieffekter med andra projekt.

Täta och otäta hus, passivhus och lågenergihus

Boverket konstaterade i kartläggningen 2018 att det finns en osäkerhet i branschen kring lösningar som sker i täta och otäta hus, passivhus och lågenergihus. Dagens ventilationslösningar ger mycket bra prestanda. Tjocka väggar ger mycket bra isolervärde. Man plastar och tejpar mycket noggrannare i dag. Men hur påverkas hela konstruktionen om någon eller några av dessa parametrar brister? Oron finns där eftersom man samtidigt konstaterar att vanliga fel är läckage i fasader, att tryckförhållande i ventilationen varierar över tid och att det finns stora brister i underhållet och man är osäker på hur länge den plastade insidan håller sin täthet.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen