På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets byggskadefunktion

Granskad:

Boverkets byggskadefunktion identifierar, utreder och förebygger systematiska fel inom byggandet. Det görs genom ett proaktivt arbete och dialog med byggbranschen för ett mer hållbart byggande, en bättre inomhusmiljö och minskade samhällsekonomiska kostnader för fel, brister och skador i våra byggnader.

Byggskadefunktionens syfte

Boverkets byggskadefunktion startade 2019 som ett delresultat av ett regeringsuppdrag där Boverket till och med år 2021 ska förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Målet är att så tidigt som möjligt identifiera systematiska fel för att förhindra att de leder till utbredda skador. Fokus är systematiska fel, men byggskadefunktionen kan även analysera enskilda händelser som kan vara tecken på systematiska fel. Boverket ska inte leta ansvariga och skyldiga, utan sprida kunskap för att förebygga och undvika fel, brister och skador.

Arbetssätt

Byggskadefunktionen ska ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, exempelvis byggföretag, projektörer, fastighetsägare, tillverkare av byggprodukter, branschorganisationer, myndigheter, forskningsinstitut, försäkringsbolag och arbetsmarknadens parter. Byggskadefunktionen består av tjänstepersoner på Boverket som skapar och underhåller dialoger med branschaktörer, identifierar problem och ser till att branschen får information om aktuella problem. Arbetet ska vara proaktivt för en bättre byggprocess och förvaltning. Arbetets fokusområden kommer att förankras i referensgrupper med representanter från branschen.

I ett tidigare regeringsuppdrag till Boverket om att kartlägga förekomst av byggskador, hittade Boverket flera vanligt förekommande fel, brister och skador och ett antal områden där branschen upplever risker för ökade problem framöver. Rapporten, som lämnades till regeringen i december 2018, är ett viktigt underlag för byggskadefunktionens fortsatta arbete. Läs mer om arbetsmetoden via länkarna i menyn.

Tips om fel och goda exempel

För att hitta systematiska fel och framgångsrika lösningar har byggskadefunktionen tagit fram ett tipsformulär. Här kan du som är branschaktör enkelt tipsa oss om:

  • vanliga fel
  • nya problem som inte uppmärksammats tidigare
  • goda referensexempel
  • bra processer, tekniska lösningar och utföranden.

Tipsformuläret når du via menyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen