Byggnader som inte behöver energideklareras

Här kan du ta del av information om vilka byggnader som inte behöver energideklareras.

Byggnader som inte behöver energideklareras

 • Om de inte är uppvärmda eller inte är avsedda att
  värmas upp till mer än tio grader.
 • Om de inte till någon del upplåts med nyttjanderätt.

 • Om de inte ofta besöks av allmänheten och inte har en totalt användbar golvarea som är 250 kvadratmeter eller mindre (Om dessa byggnader till någon del upplåts med nyttjanderätt behöver de dock energideklareras).

Byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration

 • Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet.

 • Industrianläggningar och verkstäder.

 • Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år.

 • Bostadshus som används eller är avsedda för användning under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

 • Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.

 • Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.

 • Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.

 • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

Särskilt om undantaget för industrianläggningar och verkstäder

Undantaget gäller byggnader där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad. Exempel på byggnader som däremot omfattas av kravet på energideklaration är kontorslokaler, uppvärmda lager, lokaler för fritidsaktiviteter och konferensanläggningar.

Den huvudsakliga verksamheten kan avgöras genom att man kontrollerar hur stor del av byggnadens temperaturreglerade area (Atemp) varje verksamhet upptar. Om mer än hälften av byggnadens area utgörs av lokaler med tillverkning, kan byggnaden komma att omfattas av undantaget för industrianläggningar och verkstäder. Om mer än hälften av byggnadens area är kontor eller lager eller liknande där ingen tillverkning sker, omfattas byggnaden inte av undantaget.

Det är alltid hela byggnaden som energideklareras om byggnaden bedöms omfattas av kravet på energideklaration.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej