Energiklasser från A till G

Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

Liggande energiklasser

Så här fungerar energiklassningen av byggnader

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.

Alla deklarationer har inte energiklass idag

Energiklassning infördes i deklarationerna 1 januari 2014. Deklarationer gjorda före detta datum blir inte automatiskt energiklassade. Du kan alltså få se energideklarationer som saknar energiklass. Men ägaren kan få sin byggnaden klassad i efterhand om denne vill. Boverket har en enkel funktion för det här på webbplatsen.

Likt men ändå olikt från vad vi är vana vid

Energiklassningen av byggnader har samma typ av utformning som du kan se på produkter som till exempel TV-apparater och kylskåp. Men det finns en viktig skillnad. I en elektronikbutik finns nästan bara nya moderna produkter och de flesta apparater man tittar på har energiklass A till C. Vi har förstås även när det gäller byggnader en hel del som är nya och som har uppförts under de senaste åren. Dessa hamnar också likt andra produkter i energiklass A till C. Men, de flesta byggnader är förstås äldre än så. Därför kommer många byggnader att hamna i klasserna D, E, F eller G. E är en vanlig energiklass för äldre byggnader.

Vad varje energiklass står för

Skalans sju energiklasser utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Dessa krav finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och är beroende av typ av byggnad, om den är elvärmd eller inte, och var i Sverige den är belägen. Energiklass C motsvarar just det krav som skulle gälla för byggnaden om den skulle uppföras i dag. Nedan beskriver vi vad varje energiklass står för.

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
≤ = mindre än eller lika med
> = mer än

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 - ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp
Boverket skriver regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet.

Energiexperter

Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert.

Certifieringsorgan

Certifieringsorganet prövar och godkänner den person som vill bli certifierad energiexpert.

Swedac

Swedac granskar och godkänner företag (certifieringsorgan) som utfärdar certifikat till energiexperter.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej