Den nya sammanfattningen med energiklasser

Här kan du se vad sammanfattningen med energiklasser innehåller. Du kan också läsa mer om de olika energiklasserna.

Energideklaration

1. Sammanfattningens rubrik.

2. Byggnadens adress.

3. Den kommun i vilken byggnaden är belägen.

4. Det år byggnaden uppfördes.

5. Energideklarationens-ID, unikt för varje deklaration.

6. Energiklasserna från A till G. Mer information om klasserna.

7. Uppgift om att energideklaration i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

8. Var mer information om energideklarationer finns att hämta.

9. Sammanställningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

10. Denna byggnads energiklass.

11. Byggnadens energiprestanda. Mer information om energiprestanda.

12. Krav vid uppförande av ny byggnad. Här anges högsta tillåtna energiprestanda enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6), som skulle gälle om byggnaden vore ny.

13. Uppgift om huvudsakligt uppvärmningssystem.

14. Uppgift om radonmätning har utförts. Mer information.

15. Uppgift om ventilationskontroll har utförts. Mer information.

16. Uppgift om åtgärdsförslag har lämnats eller inte.

17. Uppgift om vem som har utfört energideklarationen och vid vilken tidpunkt.

18. Uppgift om till vilken tidpunkt energideklarationen är giltig.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej