Energinivåer

Här kan du läsa om vad energinivåerna står för. Dessa finns i energideklarationer som är gjorda före den 1 januari 2014.

Energinivåer

I äldre energideklarationer beskrivs byggnadens energianvändning genom illustrationen av ett hus med sju olika energinivåer. Varje nivå representerar ett visst intervall energimässigt. Vilken nivå byggnaden tillhör beror på energiprestandan, vilket visas genom att ett litet hus placeras på den nivå där byggnaden hamnar.

Energideklarationer upprättade före 1 januari 2014, och som alltså har den äldre utformningen på sammanfattningen, är fortfarande giltiga i tio år från den tidpunkt då de gjordes.

Energinivåer

Nivåerna anges från liten till stor energianvändning.

Energiprestanda för den aktuella byggnaden (anges i kilowattimmar per kvadratmeter och år).

Nivå 1 (liten) : Energiprestanda är lika med eller mindre än 50 kWh/m2.

Nivå 2: Energiprestanda är mer än 50 och lika med eller mindre än 100 kWh/m2, år.

Nivå 3: Energiprestanda är mer än 100 och lika med eller mindre än 150 kWh/m2, år.

Nivå 4: Energiprestanda är mer än 150 och lika med eller mindre än 200 kWh/m2, år.

Nivå 5: Energiprestanda är mer än 200 och lika med eller mindre än 300 kWh/m2, år.

Nivå 6: Energiprestanda är mer än 300 och lika med eller mindre än 400 kWh/m2, år.

Nivå 7 (stor): Energiprestanda är mer än 400 kWh/m2, år.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej