Den äldre sammanfattningen med energinivåer

Här kan du läsa om vad den äldre sammanfattningen med energinivåer innehåller. Du kan också läsa mer om de olika energinivåerna.

Bild på husets energianvändning
Husets energianvändning. Klicka på bilden för att få en större bild. Illustration: Boverket
 1. Sammanfattningens rubrik.
 2. Energideklarations-ID, unikt för varje deklaration. 
 3. Med ett litet hus i en femsidig figur med sju nivåer anges om byggnaden använder lite eller mycket energi för uppvärmning. Mer information om energinivåer.
 4. Denna byggnads energinivå. Markeringen visar i vilken nivå byggnadens energiprestanda ligger.
 5. Byggnadens adress.
 6. Här anges hur mycket energi detta hus använder, angett i kWh/m2, år. Mer information om energiprestanda.
 7. Här anges hur stor del av energianvändningen som är el och anges i kWh/m2, år.
 8. Här anges energiprestanda för liknande byggnader i ett statistiskt intervall.
 9. Krav vid uppförande av ny byggnad. Här anges högsta tillåtna energiprestanda enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6), som skulle gälla om byggnaden vore ny.
 10. Uppgift om radonmätning är utförd. Mer information
 11. Uppgift om ventilationskontroll har utförts. Mer information
 12. Upplysning om var energideklarationen i sin helhet finns att tillgå.
 13. Mer information om energideklarationer finns på Boverkets webb.
 14. Vem som har utfört energideklarationen och vid vilken tidpunkt.
 15. Upplysning om att åtgärdsförslag finns.
 16. Boverkets logotyp.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej