Vilka byggregler är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav?

Kraven på tomter och utformningskraven på byggnader prövas vid bygglovet. De tekniska egenskapskraven på byggnader hanteras i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet på samma sätt som de övriga tekniska egenskapskraven.

För att underlätta för byggnadsnämnderna och byggherren att avgöra vilka krav det är som prövas i samband med bygglov har Boverket tagit fram ett vägledningsdokument som du kan ta del av under rubriken Dokument i "Relaterad information". I dokumentet anges genom olika färger vilka krav i Boverkets byggregler (BBR) som är att anse som utformningskrav, respektive tekniska egenskapskrav eller både och. De avsnitt i BBR som innehåller såväl utformningskrav som tekniska egenskapskrav är avsnitt 3:1 och 3:2. Övriga delar av BBR innehåller enbart tekniska egenskapskrav.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej