På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Snart går remisstiden för Boverkets förslag till ändring av energihushållningsreglerna ut!

Granskad:
Nyhet

Boverket har utrett ett förslag till ändringar i energihushållningsreglerna som skickades ut på remiss i juli. Tiden för att lämna synpunkter och remissvar till Boverket går ut den 25 oktober 2019. Boverket tar i första hand emot remissvar via e-post till remiss@boverket.se. Länk till remiss och svarsfil finns under relaterad information.

Boverkets förslag innebär i korthet att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid framräkning av en byggnads energiprestanda. Byggnaders energiprestanda kommer även i fortsättningen uttryckas som primärenergital men övergången till viktningsfaktorer belyser att angreppssättet för att fastställa omvandlingsfaktorerna är nytt.

Boverket föreslår bland annat också att kravnivåerna för en byggnads energiprestanda och kraven för genomsnittlig värmegenomgångskoefficient ändras. Boverkets bedömning är att energihushållningsreglerna genom ändringarna tydligare tar sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem, där byggnadens klimatskärm säkerställs genom krav på en god värmeisolering.  Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2020, med en övergångstid på ett år.

Boverkets förslag är anpassat efter ändringen som regeringen har föreslagit i plan- och byggförordningen (PBF). Länk till regeringens förslag finns under relaterad information och det finns även möjlighet att lämna synpunkter på PBF-ändringen fram till den 25 oktober 2019.

Vi på Boverket ser fram emot att ta del av era synpunkter.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen