Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regeringsuppdrag kopplat till direktivet om energieffektivitet

Granskad:
Nyhet

Den 20 september publicerades det omarbetade direktivet om energieffektivitet i EU:s Official Journal. Direktivet träder i kraft den 20:e dagen efter publiceringen, dvs den 10 oktober. Flertalet artiklar i direktivet ska tillämpas senast den 12 oktober 2025.

Official Journal of the European Union, L 231, 20 September 2023 (på EU:s webbplats)

De 12 september beslutade regeringen om att ge ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten att ta fram underlag inför genomförandet av artikel 5 och 6 i samma direktiv. Artiklarna handlar om den offentliga sektorns roll som ledande inom energieffektivitet och offentliga sektorns byggnader som förebild. Boverket ska bistå Energimyndigheten i detta uppdrag, om vilka aktörer som omfattas och bedömning av energibesparing med ett par alternativ. En delrapportering ska göras senast den 30 november 2023. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 juni 2024.

Mer specifika regler för byggnader kommer i direktivet om byggnaders energiprestanda som nu förhandlas under Spaniens ordförandeskap.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen