På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regeringskansliet släpper remiss på ändringar i plan- och byggförordningen

Granskad:
Nyhet

Efter att regeringen överlämnat en skrivelse till riksdagen om byggnaders energiprestanda (Skr. 2018/19:152) med förslag om att byggnaders energiprestanda bör beräknas med viktningsfaktorer i stället för primärenergifaktorer har nu ett förslag på ny PBF remitterats.

I juni lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen om byggnaders energiprestanda (Skr. 2018/19:152). I skrivelsen gör regeringen bedömningen att systemgränsen för byggnaders energiprestanda även i fortsättningen ska utgå från levererad energi och att viktningsfaktorer bör ersätta primärenergifaktorer för att bättre styra mot byggregler som är teknikneutrala mellan hållbara uppvärmningssystem. Därefter har regeringen remitterat en ändring av plan- och byggförordningen, PBF, som en del i att uppnå dessa målsättningar, diarienummer Fi2019/02656/BB. Boverkets arbetar för att snarast kunna presentera det omarbetade förslaget till ändringar i BBR.

Då remissen sänds ut under sommaren kommer svarstiden för remissen att förlängas för att kompensera för semestertider.

Boverket planerar att hålla ett seminarium om remissen. Preliminärt planeras detta till eftermiddagen den 3:e september i Stockholm. Mer information kommer.

Under "Relaterad information" finns en länk till remissen med de föreslagna ändringarna i PBF.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen