Omarbetat EU-direktiv publicerat

Nyhet,

EU har omarbetat direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet. Ändringsdirektivet (som fått beteckningen (EU) 2018/844) publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 19 juni 2018. Sverige måste ha infört direktivets krav i svenska regler senast den 10 mars 2020. Boverket utreder i samråd med Regeringskansliet och Energimyndigheten vilka förändringar som är nödvändiga i de svenska reglerna för att uppfylla direktivets krav.

Du hittar en länk till direktivet under Relaterad information.

Den 28 juni kl. 14-15 håller Boverket webbseminarium om PBL-nyheter & regeländringar. Det nya direktivet och andra regeländringar inom energiområdet kommer kort att tas upp under seminariet. Du hittar en länk till seminariet under Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej